Land van Cuijk

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen in de regio. Zij maken
het mogelijk dat deze kinderen aan de sport van hun voorkeur kunnen deelnemen, een creatieve 
opleiding kunnen volgen of over een computer kunnen beschikken. Iets wat zonder die ondersteuning zeker niet mogelijk zou zijn. Hierdoor kunnen zij zich meer als gelijken ontwikkelen en staan zij niet aan de start al aan de zijlijn.
Ook in 2016 ondersteunde Kiwanisclub Land van Cuijk de Stichting Leergeld. Dit keer met de opbrengst van de Haringparty. Met een bedrag van € 10.000,-