Land van Cuijk

Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC)

01. Naam.
Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC).

02. Fiscaal nummer.
Stichting FKCC is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8036.55.071

03. Contactgegevens.
Karel Doormanstraat 17
5831 LT Boxmeer
Tel.: 0485-573 564
Email: roefsgerrit@hetnet.nl

04. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: G.J.M. Roefs
Secretaris: H.J.H. Peeters Weem
Penningmeester: P.A.M. Graat
Lid: G.J.C.M. van Lieshout

05. Beleidsplan.
Het beleidsplan wordt jaarlijks ingevuld in overleg met bestuur en leden van Kiwanisclub Land van Cuijk (KC). Jaarlijks worden één of meerdere fundraisingsactiviteiten georganiseerd door of in samenwerking met KC en worden er donaties verstrekt op voorstel van de specale commissie Fund Spending van KC.

06. Beloningsbeleid.
Conform de statuten genieten de bestuursleden van de stichting FKCC geen beloning voor hun werkzaamheden.

07. Doelstelling.
De doelstelling van de stichting FKCC is statutair als volgt geformuleerd: 'Het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.'

08. Financiële verantwoording.
https://www.kiwanis.nl/landvancuijk/stichtingfkcc