Land van Cuijk

Scholenproject

Club in actie voor jeugd én ouderen

Onze Kiwanisclub wil, net als alle Kiwanisclubs graag iets betekenen voor de samenleving, en in het bijzonder de jeugd in de ruime regio.
Daarom zijn de leerlingen van de basisscholen in het Land van Cuijk in de herfst van 2019 benaderd om met ideeën te komen. Ideeën die moeten gaan over het verbeteren van de eigen leefomgeving, ontstaan vanuit de leerlingen zelf. Dat kan de eigen school zijn, wijk, straat of dorp.
Criteria waren o.a. dat het project niet op een andere manier gerealiseerd of gefinancierd kan worden en dat het een éénmalig karakter heeft. En het uiteraard de samenleving een beetje mooier maakt! 
Er is door de scholen in ruime mate gereageerd.
Corona heeft ook hier weer voor de nodige vertraging gezorgd, maar drie projecten zijn op dit moment, eind 2021, al gehonoreerd.

De leerlingen van bs Onze Bouwsteen in Beugen kwamen met een plan om spelletjes te gaan doen met senioren uit Beugen. 'Het plan is door de leerlingen bedacht voor eenzame ouderen, maar alle senioren uit het dorp zijn welkom om mee te doen. Het gaat om verschillende spelletjes die zijn afgestemd op de doelgroep. Erg leuk natuurlijk', benadrukt directeur Monika Lucassen.
Foto boven: een cheque van 1.012,58 euro voor bs Onze Bouwsteen in Beugen, werd overhandigd door Kiwanisleden Gerrit Roefs en Jacques Arts, de projectleiders namens de club.
  
Ook de leerlingen van basisschool Sint Anna in Vortum-Mullem werden beloond voor hun idee. En net als in Beugen was het idee ongeveer hetzelfde. Een bedrag van bijna 1.000 euro, bestemd voor de aanschaf van spelletjes die gebruikt gaan worden door oudere bezoekers van de Huiskamer van Vortum in de multifunctionele accommodatie Knilles.
‘Het is natuurlijk erg leuk dat ook het plan van onze leerlingen op deze manier is beloond’, aldus leerkracht Hilde Wolters van bs Sint Anna.
‘Het plan is door de leerlingen zelf bedacht. Ouderen waren al altijd welkom bij ons in de school om samen met onze leerlingen iets te doen’ aldus leerkracht Hilde Wolters, ‘maar sinds MFA Knilles er is zijn de gezamenlijke spelletjesmomenten daar. Alle senioren uit het dorp zijn welkom om mee te doen. Er was de wens om een aantal nieuwe, wat eigentijdse, spellen aan te kunnen schaffen daarvoor.’
Foto midden: de officiële overhandiging van de spellen van de leerlingen aan de ouderen, onder deskundig toezicht van Kiwanis-bestuurslid Gert van Lieshout.
 
Een voetgangersoversteekplaats in Vierlingsbeek is nóg een stukje veiliger geworden dankzij onze Kiwanisclub.
Al langer leefde er in het dorp de wens voor een veilige oversteekplaats in de Spoorstraat.
Een drukke straat, die door veel leerlingen en andere dorpsbewoners regelmatig overgestoken moet worden, onderweg naar bijvoorbeeld de school, de supermarkt of de bibliotheek. De bekende veelkleurige attentiepijlers staan er al enige jaren, maar het kon volgens de leerlingen nóg veiliger.
Onlangs zijn er daarom nog twee hogere attentiepijlers bijgeplaatst, voorzien van een waarschuwingsbord.
‘Zoiets is een redelijk  kostbare zaak’, volgens Kiwanis-bestuurslid Gerrit Roefs ‘Er is veelvuldig overleg geweest met de gemeente Boxmeer, die uiteindelijk het plan omarmde en een kostenvoorstel gemaakt heeft. De Kiwanisclub heeft op basis daarvan een bedrag van 925 euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de attentiepijlers, de gemeente heeft de kosten voor de plaatsing op zich genomen.
‘Bewust is voor deze uitvoering van de oversteekplaats gekozen, en niet voor een zebrapad’, aldus Udo v.d. Zanden van de gemeente. ‘Een zebrapad op deze plaats kan uitnodigen tot voorrang némen in plaats van krijgen en dan creëer je juist een schijnveiligheid’.
Foto: de leden van de leerlingenraad maken voor het eerst gebruik van de nog wat beter beveiligde oversteekplaats.

Als beloning voor het meedenken kreeg iedere deelnemende school sowieso al een bedrag van 250 euro ter vrije besteding aangeboden.