Land van Cuijk

Spending

Bijgaand een overzicht van de projecten die door giften vanuit de Kiwanis werden ondersteund. Dit
geld is afkomstig van projecten als Muziek in de Mais, Haringparty en vroeger de Caribbean Soul 
Night.