Land van Cuijk

Stichting FKCC

De doelstelling van de stichting FKCC is statutair als volgt geformuleerd:
'Het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten'.

https://landvancuijk.kiwanis.nl/over-ons/fkcc